oprogramowanie dla ZHP ZHP.net.pl poczta forum

 //zhp.pl
 //malkowscy.zhp.pl
 » Aktualności
 
 » Uchwała Senatu RP
 
 » Biogramy Małkowskich
 
 » Gawędy
 » Wiersze Olgi
 » Bank pomysłów
 » pytania konkursowe
 
 » Kalendarium
 » Ale to już było...
 
 » Galeria Małkowskich
 » Kontakt

Kalendarium


Rok Olgi i Andrzeja MałkowskichRok 2008 został ogłoszony przez Senat RP rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich. Zorganizowanych zostało wiele konferencji instruktorskich, warsztaty dla drużynowych, kominki i rajdy śladami pierwszych skautów oraz konkursy. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie wiedzy naszych bohaterach a często również wybiegały w przyszłość by nakreślić dalsze tory naszej pracy.

Zakończenie i podsumowanie Roku Małkowskich odbędzie się styczniu 2009 r.

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń roku Małkowskich:

termin

wydarzenie

organizator

styczeń

 

Wydanie kalendarza poświeconego Twórcom Harcerstwa

Muzeum Harcerstwa

12.01

Rady Naczelnej ZHP dnia 12 stycznia 2008 r. podjęła Uchwałę nr 9/XXXV w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich

Na podstawie uchwały XXXIII Zjazdu ZHP w sprawie 100-lecia skautingu i 100-lecia harcerstwa oraz § 67 ust. 4 pkt 1 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP ogłasza rok 2008 - rok, w którym przypada dziewięćdzie- sięciolecie Związku Harcerstwa Polskiego oraz 120. rocznica urodzin dwojga wybitnych twórców harcerstwa - Rokiem Olgi
i Andrzeja Małkowskich.

 

luty

6.02

Złożono w dniu 6 lutego 2008 r. wniosek do Rady Miasta Rzeszowa o nazwanie jednej z rzeszowskich ulic imieniem Olgi i Andrzeja Małkowskich.

Chorągiew
Podkarpacka

7.02

7 lutego Senat RP przyjął Uchwałę ustanawiającą rok 2008, Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.

 

15.02. – 31.03.

Wystawa poświęcona Oldze i Andrzejowi Małkowskim - Ratusz w Rzeszowie

Chorągiew Podkarpacka

21.02.

Kominek poświęcony Oldze i Andrzejowi Małkowskim - Ratusz w Rzeszowie

Chorągiew Podkarpacka

22.02

Dzień Myśli Braterskiej – przesłania myśli Andrzeja Małkowskiego i Olgi Drahonowskiej – Małkowskiej.

Dzień Myśli Braterskiej - to święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. To dzień, który uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.

Chorągiew Łódzka

Marzec

4.03

Koncert w Teatrze Wielkim – „Harcerska Opowieść"

Chorągiew Łódzka

23.03

godz. 20.00

I Programie Polskiego Radia wyemitowana została audycja „Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Jesteściez nami"" - niecodzienna opowieść o życiu, pracy i miłości najpiękniejszych postaci harcerstwa polskiego. W roli Olgi Małkowskiej wystąpiła Anna Nehrebecka,
w postać Andrzeja Małkowskiego wcielił się hm. Krzysztof Jakubiec. Narrację i scenariusz audycji przygotowali Barbara Wachowicz i Andrzej Matul. Aranżację muzyczną opracowała Wanda Żurowska.

 

29.03

XVI Harcerski Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie" - eliminacje wojewódzkie.

Motto tegorocznych „Strof o Ojczyźnie" to słowa Olgi Małkowskiej: „Liczy się każda myśl, każdy uśmiech, każde słowo, każda wyciągnięta dłoń, każdy człowiek"

Chorągiew Łódzka

 

Na antenie rozgłośni regionalnej Radio Rzeszów S.A. oraz rozgłośni Katolickiego Radia VIA w Rzeszowie spopularyzowano sylwetki Olgi i Andrzeja Małkowskich.

Chorągiew
Podkarpacka

kwiecień

1.04. – 12.05.

Wystawa poświęcona Oldze i Andrzejowi Małkowskim - Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Chorągiew
Podkarpacka

12.04

konkurs recytatorski - twórczość Olgi Małkowskiej

Chorągiew
Podkarpacka

19.04

Chorągwiany festiwal piosenki z przewodnim mottem z Olgi Małkowskiej „Naprzód Bracia Skauci, niechaj raźno zabrzmi śpiew", podczas którego zgodnie z regulaminem wykonawcy prezentowali utwory napisane przez Olgę Małkowską, a także napisane specjalnie na tę okazję - Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich.

Chorągiew
Podkarpacka

19.04

I Wyprawa do Muzeum Harcerstwa - harcerze

KH Zamość

26.04

II Wyprawa do Muzeum Harcerstwa – HS i wędrownicy

KH Zamość

 

 

 

26.04

Festiwal Kultury Zuchowej „WESOŁEK 2008" w Mysłowicach

Chorągiew
Śląska

maj

10-11.05

Konferencja Harcmistrzowska „Wyzwania stojące przed harcerstwem – rola harcerstwa w państwie”

GK ZHP

11– 18. 05

46 Odrzański Spływ Wiosenny. W OSW wzięło udział ponad 285 harcerzy oraz członków zaprzyjaźnionych organizacji skautowych w międzynarodowej obsadzie, to ponad 90 łodzi różnego typu - od jednoosobowych kajaków po kilkunastoosobowe szalupy, to kilkanaście różnych szlaków - w tym szlak Olzy rozpoczynający swój bieg poza polską granicą.

Chorągiew
Śląska

23 – 25.05

III Zlot Wędrowników Ziemi Lubuskiej

W trakcie zlotu odbędzie się wesele Małkowskich: Weselmy się… Jak mogło wyglądać wesele Andrzeja i Olgi Małkowskich? Zadaniem patroli uczestniczących w Zlocie jest przygotowanie własnoręcznie wykonanego prezentu ślubnego dla Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz przygotowanie strojów pozwalających godnie wystąpić podczas sobotniego wesela

Chorągiew

Ziemi Lubuskiej

czerwiec

6-8

Zlot Chorągwi Dolnośląskiej - Elementem Zlotu będzie widowisko plenerowe poświęcone Twórcom Harcerstwa.

Chorągiew Dolnośląska

11. 06 godz. 14.30

Otwarcie wystawy HARCERSKIE DEKADY OLGA
I ANDRZEJ MAŁKOWSCY" w Świątyni Egipskiej (Łazienki Królewskie)

Muzeum Harcerstwa

GK ZHP

Chorągiew Stołeczna

11. 06 godz. 16.00

Uroczysty kominek harcerski – widowisko słowno-muzyczne „LILIJKI NA SZAŃCACH" prowadzone przez BARBARĘ WACHOWICZ autorkę „Wiernej Rzeki Harcerstwa" w sali Muzeum Wychodźstwa im. Ignacego Jana Paderewskiego (Podchorążówka – Łazienki Królewskie).

Muzeum Harcerstwa

GK ZHP

Lipiec - sierpień

 

Wyprawy śladami Małkowskich

KH Długołęka,

KH Świdnica

 

Wieczornice, konkursy, warsztaty obozowe dot. pierwszych polskich skautów

 

wrzesień

4.09

Zlot Chorągwi Śląskiej „Ku przyszłości po przez historię", który odbędzie się w Katowicach. Współorganizatorem Zlotu jest IPN Oddział w Katowicach. Podczas Zlotu odbędą się imprezy dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów dotyczące historii harcerstwa. Zaprezentowane zostaną również harcerskie etiudy filmowe przygotowane przez wędrowników.

Chorągiew Śląska

4.09.

Konferencja historyczna, która odbędzie się
w Bibliotece Śląskiej. Podczas konferencji otwarta zostanie wystawa dotycząca Małkowskich.

Chorągiew
Śląska

 

Konferencja instruktorska „Śladami Olgi
i Andrzeja"

Cele:
Wypracowanie materiałów metodycznych
do edukacji historycznej harcerzy i instruktorów; zebranie materiałów historycznych.

Program:
referaty historyczne, wycieczka do Cisowego Dworku, kominek

warsztaty historyczne,

Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka

Muzeum Harcerstwa

GK ZHP

19-21

Inauguracja Roku Harcerskiego 2008/2009 Chorągwi Krakowskiej ZHP w Tarnowie - Zlot rozpocznie uroczystość odsłonięcia pomnika Andrzeja Małkowskiego, oficjalne rozpoczęcie Zlotu. Honorowy patronat nad zlotem objął Pan Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała

Chorągiew Krakowska

26-28

Złaz Drużyn Hufca Toruń „Rok Andrzeja i Olgi Małkowskich". Rywalizacja drużyn będzie przebiegała na dwóch trasach: harcerskiej i starszoharcerskiej. Zadaniami przedzłazowymi dla uczestników trasy harcerskiej będzie: narysowanie portretu Andrzeja Małkowskiego oraz wykonanie karty z wycinkiem życiorysu Małkowskich, a dla uczestników trasy starszoharcerskiej: wykonanie mapy z miejscami związanymi z życiem Małkowskich.

  W czasie złazu (27 września) dla wszystkich uczestników a także zaproszonych gości, instruktorów i seniorów hufca odbędzie się kominek poświęcony życiu założycieli polskiego harcerstwa pt.: „Spotkanie z Andrzejem i Olgą Małkowskimi".

Hufiec Toruń

26-28.

III Hufcowy Rajd Historyczny „Śladami Olgi i Andrzeja Małkowskich”

KH Zamość

 

Zlot Drużyn im. Małkowskich połączony
z otwarciem szlaku

Chorągiew

Podkarpacka

październik

1.10

Uroczysty kominek poświęcony Oldze i Andrzejowi Małkowskim, poprowadzi pani Barbara Wachowicz

Chorągiew Krakowska

5.10

Rajd „Śladami druha Andrzeja Małkowskiego" Trębki - Żychlin

Rajd ma na celu przybliżyć postać Andrzeja Małkowskiego poprzez specjalne zadania przygotowane na trasie wędrówki.

Chorągiew

Łódzka

12.10

Uroczysty kominek poświęcony Oldze i Andrzejowi Małkowskim, w Urzędzie Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki o godz. 16:00 poprowadzi pani Barbara Wachowicz

 

28.10

Konferencja instruktorska Olga i Andrzej Małkowscy

KH Chełm

25.10

Konferencja Instruktorska „Metoda harcerska i jej stosowanie, wzoraj, dziś i jutro”

KCH Lublin

27.10 – 15.11

Wystawa „Olga i Andrzej Małkowscy”

KH Chełm

 

Wieczornica poświęcona Oldze i Andrzejwoi Małkowskich pod hasłem "Oni tworzyli zręby polskiego harcerstwa"

Chorągiew Białostocka

listopad

 

Wydanie chorągwianej jednodniówki o Oldze i Andrzeju Małkowskim

Chorągiew Białostocka

 

Konferencja instruktorska

CH. Podkarpacka

 

Konkurs wiedzy o życiu i działalności twórców polskiego harcerstwa

Hufiec ZHP
w Bielsku Podlaskim

styczeń’09

12.01- 18.01. Messyna

14.01-18.01.

Wyprawa w dwóch kierunkach, do miejsc spoczynku Olgi i Andrzeja Małkowskich (dwie okrągłe rocznice śmierci twórców harcerstwa)

MESSYNA - Msza Św. za duszę O. i A. Małkowskich uroczystości nad brzegiem Cieśniny Messyńskiej(nocą), złożenie kwiatów w morzu

Rzym – pielgrzymka do grobu Jana Pawła II Zwiedzanie Rzymu, Monte Cassino – miejsce bitwy , w której brał udział syn Małkowskich Lutek,
a także ich wychowanek – harcerz pochowany
na wzgórzu 575- gen. Klemens Rudnicki.


ZAKOPANE - Msza Św., uroczystości na Nowym Cmentarzu w Zakopanem, odwiedziny w Cisowym Dworku, zwiedzanie Zakopanego i Krakowa

 

Chorągiew

Zachodnio - pomorska

Hufiec ZHP Myślibórz

 

17.01

Konferencja „Olga i Andrzej Małkowscy”

Muzeum Harcerstwa

GK ZHP

 

Projekty długofalowe

termin

Nazwa przedsięwzięcia

organizator

styczeń – grudzień

Projekt „Szlak Olgi i Andrzeja Małkowskich"

Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka

Maj – grudzień

Być jak Olga, być jak Andrzej – 3 częściowe zadanie skierowane do instruktorów

GK ZHP

 

Pod lilii znakiem – propozycja programowa

KH Wrocław

 

Współzawodnictwo o „koralik druhny Oleńki”

KH Lubań

luty - wrzesień

Trwa wyznaczenie szlaku turystycznego pieszego imienia Olgi i Andrzeja Małkowskich na trasie - Zręcin – Suchodół – Korczyna – Prządki – Odrzykoń; skierowano pisma o zezwolenia do lokalnych samorządów, sporządzono opis miejsc pobytu Andrzeja Małkowskiego – zostanie wydany jako publikacja wydawnicza;

Chorągiew
Podkarpacka

Wrzesień - styczeń

Konkurs wiedzy o Oldze i Andrzeju Małkowskich

GK ZHP

marzec - listopad

Opracowanie projektów i zamówienie tablic pamiątkowych, które zostaną umieszczone w miejscach pobytu Małkowskich – Odrzykoń IX.2008 r., Rzeszów XI.2008 r., Lwów XI 2008 r.

Chorągiew
Podkarpacka   © 1997 - 2009 ZHP